SpeMach s.r.o. special machines for your industry

Montážne linky

Montážna linka prístrojových dosiek


Montážna linka je výrobný proces, ktorého časti postupným spôsobom vytvárajú výsledný produkt pri použití optimálneho plánovania logistiky za účelom výroby finálneho produktu omnoho rýchlejšie ako ručnými metódami.

Aj my vyrábame takéto montážne linky a to pre rôzne odvetvia priemyslu.

Linky pozostávajú z niekoľkých samostatných staníc, ktoré pracujú paralelne a tým skracujú celkový čas výroby.

Riadené sú jedným alebo viacerými programovateľnými logickými automatmi (PLC), podľa zložitosti linky.