SpeMach s.r.o. special machines for your industry

Montážny automat krytu motora práčky

Montážny automat krytu motora práčky


Jednoúčelové stroje sú špecifické zariadenia, ktoré sa využívajú na automatizáciu výrobného procesu. Zariadenia používame všade tam, kde sa vo výrobe vyskytujú opakované činnosti, ktoré je možné úplne alebo aspoň čiastočne zautomatizovať